Vragen? Bel ons 088 765 1900 | Neem contact op
Laden
Product(en) toevoegen...

Image titleGECERTIFICEERD LUCHT GECONTROLEERD BOUWEN CONFORM BENG EN WET KWALITEITSBORGING

De oude EPC geeft één waarde voor de energieprestatie van een woning. Binnen die waarde kon een matige score op het ene aspect worden goedgemaakt door een extra hoge score op een ander aspect.
Dat is in BENG vanaf 1 januari 2021 voor alle nieuwe bouwaanvragen niet meer mogelijk. Een gebouw moet dan namelijk gelijktijdig aan de drie BENG-indicatoren voldoen.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteit Borgers.
Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Vanaf 1 januari 2022 wordt de wet toegepast en dient iedere aannemer hieraan te voldoen.
Binnen de Beng dient nu al een bewijslast dossier “as-built” te worden overhandigd waaruit de energieprestatie van woning of gebouw meetbaar blijkt.

Kennis platform Afdichtingindebouw is voor Polvo relaties in elke bouwfase inzetbaar van ontwikkeling tot en met oplever- en nazorgtraject op basis van vier essentiële pijlers voor deze bouwfases;

  • Ontwerp; ontwikkeling en werkvoorbereiding, uitwerken infiltratieberekening, advies- en detailplan
  • Uitvoering; gecertificeerde opleiding, training voor professionele applicatie en verwerking van geadviseerde systemen luchtdicht bouwen door partners of eigen medewerkers
  • Controle; meetbare controle op verwerking & functionaliteit van het systeem d.m.v. blowerdoortest en/of thermografiescan
  • Garantie, nazorg; Garantieverklaring 10 jaar met digitaal “as-built” dossier, voorschriften en documentatie

In onze aanpak met lucht gecontroleerd bouwen is Polvo uniek wat ons voor luchtdichtbouwen bewezen onderscheidend maakt binnen de bouwbranche.
Dit simpelweg door alle relevante kennis voor advies, verwerking, controle en garantie onder één dak te bieden in de samenwerking met Afdichtingindebouw.

BENT U AL KLAAR VOOR BENG ?
Wij helpen u graag te voldoen aan de wet kwaliteitsborging voor woningen en gebouwen


Laden
Laden